اقامتگاه هایی در دل بافت تاریخی یزد تجربه ای بی نظیر زندگی در کوچه پس کوچه های کویر